Divadlo VHV Petrovec v jeho súčastnosti

Divadlo VHV Petrovec je inštitúcia, ktorá zoskupuje umeleckú a mimoumeleckú verejnosť predovšetkým vojvodinských Slovákov a predstavuje kultúrny most medzi slovensko-vojvodinskou a globálnou divadelnou a umeleckou verejnosťou. Zmyslom divadla v Petrovci (nielen v súčasnosti) je zoskupovať nadšencov divadla i iných umeleckých žánrov a jeho priestory a projekty, ktoré sa v rámci neho uskutočňujú, im dávajú možnosť sebarealizácie a sebaprezentácie.
Petrovské divadlo vždy stálo a stojí na pomedzí toho tradičného, rurálneho, z ktorého vzniklo, pričom sa postupne (najmä v priebehu 21. storočia) uberá cestou moderného a priam urbánneho predvedenia. Projekty, ktoré sa realizujú v divadle, sú charakterovo multižánrové a často sa odkláňajú od klasickej činohernej predlohy. Práve takáto forma realizovania divadelného umenia mnohým mladým a začínajúcim umelcom umožňuje ukázať svoj umelecký talent a kvality – nielen herectva a réžie.
  Cez historickú prizmu 21. storočia nemožno nespomenúť viac ako 20 ročnú spoluprácu s českým režisérom slovenského pôvodu Petrom Serge Butkom, ktorý práve kreoval, vychoval a usmernil generáciu mladých divadelníkov i umelcov v rôznych žánroch spojených s petrovským divadlom. Predstavenia, ktoré režíroval, práve vynikali spomenutou multižánrovosťou.
    Boli to najmä nonverbálne predstavenia (Jeden deň, 2004; Doparoma, 2008), neskôr poetický kabaret s prvkami stand-up comedy (Od zajtra nepijeme, 2014), z ktorej vznikol aj unikátny audio-vizuálny záznam. Ďalej satiru a komédiu v jednom s multimediálnymi prvkami (Óda na rovinu, 2011), multimediálne predstavenie s prvkami laterny-magiky a bábkoherectva – divadelné predstavenie o osudových stretnutiach vtákov a ľudí (Birds in The House / Vtáci v dome, 2016), či naposledy činoherné divadlo s prvkami komického hororu – adaptáciu známeho románu Franza Kafku (Proces, 2019).

Jeden deň (2004)

 

DOPAROMA

                         
Predstavenie Brids in The House sa dostalo už dvakrát mimo nášho kontinentu, a to v roku 2017 na turné po Argentíne (projekt uspel v medzinárodnom konkurze Ministerstva kultúry Argentíny) a rok na to (2018) po Brazílii, pričom bolo predvedené v najprestížnejších divadlách spomenutých štátov, a tak prezentovali nielen samotný projekt (koprodukciu medzi Prahou a Petrovcom), ale i divadlo. Špeciálne brazílske turné nesie zaujímavú konotáciu – bolo súčasťou medzinárodných osláv storočnice vzniku Československa, pričom účinkujúci i autori boli zahraniční (českí a srbskí) Slováci, čiže členovia Divadla VHV Petrovec. Rovnako ostatné predstavenia pod Butkovým vedením získali výborné ocenenia aj mimo domáceho prostredia. Okrem inscenačných, divadelných projektov Butko v spolupráci s divadlom a predovšetkým mladými ľuďmi organizoval SOS film fest – festival nemých filmov sprevádzaných živou hudbou SOS FILM FEST – Visegrad meets Balkan, ktorý sa uskutočnil na nádvorí Divadla VHV v Petrovci v roku 2015, kde premietané nemé filmy sprevádzali hudobníci z krajín V4 a všetkých krajín bývalej Juhoslávie. Festival podporil Vyšehradský fond a o festivale vznikol aj celovečerný dokumentárny film SOS SIGNAL, ktorý okrem iného ukázal a prezentoval pohľad na príčiny, dôsledky a dopad rozpadu socialistickej Juhoslávie, čiže na vnímanie obdobia 20 rokov po najmä mladých balkánskych hudobníkov (a srbského spisovateľa a novinára Teofila Pančića). Súbor petrovského divadla a jeho spolupracovníkov, sa v priebehu festivalu zmenil pod Butkovým vedením na tím, schopný kvalitne zorganizovať rozsiahle a zložité podujatie európskeho charakteru, čo ocenili ako účinkujúci, tak aj návštevníci festivalu.
 

SOS Festival

SOS Festival

                           
Taktiež kvantum nahrávok, video záznamov, ktoré boli určené pre predstavenie Óda na rovinu boli inšpiráciou na vznik filmu s rovnakým názvom, ku ktorému vznikli i ďalšie, a tým aj nový koncept, ktorý hľadal a mapoval duch unikátnej pospolitosti a akčnosti vojvodinských divadelníkov vo filmovej podobe. Premiéra filmu bola na nádvorí divadla v roku 2013 a zároveň sa film premietal aj na Slovensku a v Česku. Slovenská televízia RTVS taktiež zaradila tento film do svojho vysielania v počte 4 repríz.

Plagát ODA NA ROVINU

Premiera filmu

                   
Peter Serge Butko svoju spoluprácu v oblasti divadelnej réžie v Divadle VHV Petrovec ukončil predstavením Proces (premiéru malo v auguste roku 2019). Svoje dôvody vysvetlil takto: „Petrovské divadlo bolo súčasťou môjho života 20 rokov a má v mojom srdci pevné, nenahraditeľné miesto. Som vďačný za všetko, čo mi dalo, a práve preto si uvedomujem nutnosť túto pozíciu opustiť. Je čas uvoľniť priestor novej generácii režisérov. Budem aktívne naďalej s divadlom spolupracovať ako supervízor, podporovateľ, hľadač a pomocník nových talentov, ktoré nielen toto divadlo, ale aj dolnozemská divadelná tradícia potrebuje.“
Dvadsaťročná spolupráca Divadla VHV Petrovec s Butkom vytvorila plejádu mladých umelcov, ktorí aj naďalej zostali pôsobiť v divadle, alebo s ním spolupracujú, či režírujú predstavenia. Vo VHV vyrástol mladý hudobný skladateľ Jaroslav Zima, grafička Ana Máľachová, ďalej Marína Dýrová, čerstvá absolventka réžie na Akadémii umenia v Banskej Bystrici, ktorá vo VHV režírovala úspešnú, satirickú komédiu Úplný Gogoľ (2018) a Tak sa to vraví (2020), v ktorej spojila strednú a mladú generáciu hercov; Svetlana Gašková, rovnako absolventka réžie v Bystrici, ale z Kysáča, zoskupila najmladších (možno budúcich) hercov, keď zrežírovala adaptáciu veľmi náročnej slovenskej rozprávky Pavla Dobšinského, Traja zhavranelí bratia (2019); Hana Tanciková sa popasovala aj s rolou režisérky, keď predstavila predlohu Hore nohami (2014). V druhej dekáde 21. storočia však s divadlom spolupracovali i tradiční petrovskí režiséri Ivan Hansman Jesenský (Negativisti, 2013), kde väčšiu časť hereckého kolektívu tvorila opäť mladá generácia hercov, ako aj Ľuboslav Majera (Tip-top biotop, 2011).

TIP TOP BIOTOP (2011)

                   
Do všetkých projektov sú zapojení nielen domáci herci, hudobníci, režiséri, scénografovia, dramaturgovia, výtvarníci, dizajnéri, tvorcovia originálnej hudby, technici, svetelní dizajnéri, kostýmoví výtvarníci a ostatní členovia jedinečného umeleckého kolektívu, ale aj regionálni a zahraniční spolupracovníci (či už prichádzali s Butkom z Česka, Slovenska, alebo ako nové kontakty divadla pochádzajúce zo zahraničných turné), ktorí takto vstupujú do rodiny petrovského divadla. Súčasťou petrovského divadla je aj Divadelný klub, miesto, kde sa stretávajú milovníci divadla a umenia nielen z vojvodinského územia; miesto, kde sa rodia nové divadelné projekty.
Divadlo VHV je miestom kreatívneho vývoja najrôznejších umeleckých projektov vojvodinských Slovákov; miesto, kde sa realizujú mladí umelci; miesto, kde sa uskutočňujú a organizujú iné akcie, koncerty, workshopy, výstavy, projekcie, čítačky; miesto, ktoré otvára brány každému spriaznenému a kreatívnemu človeku; miesto, ktoré ctí zmysel tvorivého konania a udržuje vo Vojvodinu jeho kontinuitu. Miesto, kam sa ľudia vracajú, aby boli súčasťou génia loci petrovského divadla.  
Divadlo VHV Petrovec je prostredie nezávislej kultúry, umenia nielen slovenskej menšiny vo Vojvodine, ktoré kreuje atmosféru slobodnej tvorby, sebarealizáciu a sebauplatnenie nielen mladej generácie.